Procedury łączności IARU

Procedury łączności IARU

Krótkofalarstwo jest jedną ze służb radiokomunikacyjnych ustanowionych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU). We wszystkich służbach radiokomunikacyjnych, przekazywanie informacji ratunkowych ma absolutne pierwszeństwo ponad normalnym prowadzeniem łączności. Łączność kryzysowa wymaga skutecznego i bezbłędnego przekazywania wiadomości. Każdy operator powinien myśleć o tym jak zachowa się w sytuacji kryzysowej i być tak przygotowanym, jak to tylko możliwe.Postępowanie w wypadku sytuacji kryzysowej.
Jeśli usłyszysz na częstotliwości słowa „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) albo skrót QUF, przestań nadawać i uważnie słuchaj
Jeśli odbierasz przekazywane wiadomości, pozostań na częstotliwości i zapisz wszystko co odbierzesz
Nie opuszczaj częstotliwości, dopóki nie masz pewności, że nie możesz pomóc w prowadzeniu łączności i że ktoś inny już pomaga
Nie nadawaj, dopóki nie masz pewności, że jesteś w stanie pomóc
Stosuj się do instrukcji stacji kontrolującej sieć (jeśli jest taka stacja). Łączność jest zwykle kontrolowana przez stację pracującą z rejonu objętego sytuacją kryzysową lub przez stację przez nią wyznaczoną
Nie przedłużaj niepotrzebnie łączności, nie nadawaj zbędnych informacji
W przypadku zakłóceń od innych stacji, stacja kontrolująca sieć lub inna wyznaczona stacja powinna użyć słów „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) lub skrótu QUF, zwracając uwagę przeszkadzającej stacji
Zapisuj odbierane informacje według następującego systemu:
Kiedy? (data, czas)
Gdzie? (miejsce wystąpienia sytuacji kryzysowej)
Co? (co się stało, co trzeba zrobić)
Jak? (jak można pomóc)
Kto (kto jest w stanie pomóc)