Zarząd

1 września 2016r odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej w składzie:

 
Robert SQ7RF 
Marcin SP7SZC 
Kostek SP7LIK 
Jarek SP7X 

Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu Skierniewickiego Klubu Krótkofalowców przy Łódzkim Oddziale Terenowym PZK. 

Prezesem klubu został Kol. Kostek SP7LIK, 
zastępcą Prezesa został Kol. Robert SQ7RF, 

a na stanowisko Sekretarza powołano Kol. Jarka SP7X. 
Operatorami stacji klubowej zostali Koledzy: 

Kostek SP7LIK Jarek SP7X